Cene

Cene aWEB usluge zavise od mogućnosti koje želite da Vaše internet stranice sadrže, kao i o željenim promotivnim aktivnostima. Uslugu možete kreirati sami, a možete koristiti i posebno prilagođene pakete za proizvođače ili druge sektore između dole ponuđenih opcija. Sve iskazane cene usluga odnose se na razdoblje od 12 meseci.

Samostalno kreirajte vlastiti aWEB paket po želji

Označite mogućnosti koje želite i kreirajte kombinaciju usluga koja najbolje odgovara Vašem proizvodu i zatražite ponudu.

Mogućnost Jedinična cena Odabrano Količina Cena
aWEB internet stranice

Usluga uključuje sve elemente stranice na komercijalnom domenu, a do 5 pojedinačnih proizvoda/usluga.

7000,00 RSD 7000,00RSD

Dodatne opcije +

Ukoliko Vaše potrebe izlaze izvan okvira osnovne aWEB usluge nadogradite istu dodatnim opcijama. Kreirajte aWEB prema Vašim željama.

Mogućnost Jedinična cena Odabrano Količina Cena
Neograničeni broj proizvoda/usluga

Ukoliko imate više od 5 proizvoda ili usluga koje želite da predstavite na Vašim stranicama.

7000,00 RSD - + 0,00RSD
Dodatni komercijalni domen

Ukoliko želite da zakupite dodatni naplatni domen .com, . net., .rs ...

1600,00 RSD - + 0,00RSD
Do 10 email adresa na domenu

Email adrese oblika ime.prezime@nazivdomena.rs

3200,00 RSD - + 0,00RSD
Bez agroklub elemenata

Ukoliko ne želite da stranice imaju aWEB obeležje (agroklub novosti, logotip aWEB, linkove aWEB).

8000,00 RSD - + 0,00RSD

Opcije promocije +

Uz aWEB uslugu možete realizovati i promotivne aktivnosti na željenom tržištu. Odaberite opcije promocije koje najbolje odgovaraju Vašem proizvodu. Ponuđeni oblici internet marketinga eksponiraće sadržaj Vaših internet stranica prema ciljanoj publici.

Mogućnost Jedinična cena Odabrano Količina Cena
4 izdvojena proizvoda na Agroklub + podstranica

Dodatna promocija Vaših proizvoda unutar informacionog sistema Agroklub.

7000,00 RSD - + 0,00RSD
Banner 300x250 10.000 prikazivanja

Reklamni banner unutar željene kategorije Agroklub kroz 12 meseci.

3200,00 RSD - + 0,00RSD
Tekstualni banner 10.000 prikazivanja

Tekstualni banner na dominantnoj poziciji na Agroklub.

7000,00 RSD - + 0,00RSD
Facebook promote 2 objave kroz godinu

Objave unutar Agroklub facebook stranice, dodatno svaka objava 800 RSD budžeta za promociju.

7000,00 RSD - + 0,00RSD

Ukupna cena

7000,00 RSD

PDV

0,00 RSD

Ukupna cena s PDV-om (godišnje)

7000,00 RSD

Zatraži ponudu

Ispunite donji obrazac i kliknite na gumb 'Pošalji podatke'

Mogućnosti Basic model Optimal model Advanced model
aWEB internet stranice

Usluga uključuje sve elemente stranice na komercijalnom domenu, a do 5 pojedinačnih proizvoda/usluga.

Facebook promote 2 objave kroz godinu

Objave unutar Agroklub facebook stranice, dodatno svaka objava 800 RSD budžeta za promociju.

Neograničeni broj proizvoda/usluga

Ukoliko imate više od 5 proizvoda ili usluga koje želite da predstavite na Vašim stranicama.

Redovna cena 14.000 RSD 21.000 RSD
Cena sa popustom 7.000 RSD 12.000 RSD 17.600 RSD
PDV 0 RSD 0 RSD 0 RSD
Ukupna cena s PDV-om (godišnje) 7.000 RSD 12.000 RSD 17.600 RSD
Naruči Naruči Naruči
Basic model
aWEB internet stranice
Cena sa popustom 7.000 RSD
PDV 0 RSD
Ukupna cena s PDV-om (godišnje) 7.000 RSD
Naruči
Optimal model
aWEB internet stranice
Facebook promote 2 objave kroz godinu
Redovna cijena 14.000 RSD
Cena sa popustom 12.000 RSD
PDV 0 RSD
Ukupna cena s PDV-om (godišnje) 12.000 RSD
Naruči
Advanced model
aWEB internet stranice
Facebook promote 2 objave kroz godinu
Neograničeni broj proizvoda/usluga
Redovna cijena 21.000 RSD
Cena sa popustom 17.600 RSD
PDV 0 RSD
Ukupna cena s PDV-om (godišnje) 17.600 RSD
Naruči

Ispunite donji obrazac i kliknite na gumb 'Pošalji podatke'

Odabrani paket: Proizvođači -

Mogućnosti Basic model Optimal model Advanced model Premium model Total model
aWEB internet stranice

Usluga uključuje sve elemente stranice na komercijalnom domenu, a do 5 pojedinačnih proizvoda/usluga.

Neograničeni broj proizvoda/usluga

Ukoliko imate više od 5 proizvoda ili usluga koje želite da predstavite na Vašim stranicama.

4 izdvojena proizvoda na Agroklub + podstranica

Dodatna promocija Vaših proizvoda unutar informacionog sistema Agroklub.

Banner 300x250 10.000 prikazivanja

Reklamni banner unutar željene kategorije Agroklub kroz 12 meseci.

Tekstualni banner 10.000 prikazivanja

Tekstualni banner na dominantnoj poziciji na Agroklub.

Facebook promote 2 objave kroz godinu

Objave unutar Agroklub facebook stranice, dodatno svaka objava 800 RSD budžeta za promociju.

Redovna cena 14.000 RSD 21.000 RSD 31.200 RSD 38.200 RSD
Cena sa popustom 7.000 RSD 12.000 RSD 17.600 RSD 26.400 RSD 32.000 RSD
PDV 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD 0 RSD
Ukupna cena s PDV-om (godišnje) 7.000 RSD 12.000 RSD 17.600 RSD 26.400 RSD 32.000 RSD
Naruči Naruči Naruči Naruči Naruči
Basic model
aWEB internet stranice
Cena sa popustom 7.000 RSD
PDV 0 RSD
Ukupna cena s PDV-om (godišnje) 7.000 RSD
Naruči
Optimal model
aWEB internet stranice
Neograničeni broj proizvoda/usluga
Redovna cena 14.000 RSD
Cena sa popustom 12.000 RSD
PDV 0 RSD
Ukupna cena s PDV-om (godišnje) 12.000 RSD
Naruči
Advanced model
aWEB internet stranice
Neograničeni broj proizvoda/usluga
4 izdvojena proizvoda na Agroklub + podstranica
Redovna cena 21.000 RSD
Cena sa popustom 17.600 RSD
PDV 0 RSD
Ukupna cena s PDV-om (godišnje) 17.600 RSD
Naruči
Premium model
aWEB internet stranice
Neograničeni broj proizvoda/usluga
4 izdvojena proizvoda na Agroklub + podstranica
Tekstualni banner 10.000 prikazivanja
Banner 300x250 10.000 prikazivanja
Redovna cena 31.200 RSD
Cena sa popustom 26.400 RSD
PDV 0 RSD
Ukupna cena s PDV-om (godišnje) 26.400 RSD
Naruči
Total model
aWEB internet stranice
Neograničeni broj proizvoda/usluga
4 izdvojena proizvoda na Agroklub + podstranica
Tekstualni banner 10.000 prikazivanja
Banner 300x250 10.000 prikazivanja
Facebook promote 2 objave kroz godinu
Redovna cena 38.200 RSD
Cena sa popustom 32.000 RSD
PDV 0 RSD
Ukupna cena s PDV-om (godišnje) 32.000 RSD
Naruči

Ispunite donji obrazac i kliknite na gumb 'Pošalji podatke'

Odabrani paket: Business -

print QR arrow_upward